Cookie och sekretesspolicy

Se vår cookies och läs hur vi behandlar din information

Kundservice, beställning och utväxling i filialer

Vi behandlar dina personuppgifter när du:

För att vi ska kunna svara på dina önskemål samt frågor så gott som möjligt och säkra den mest effektiva lösningen för dig är det viktigt att vi kan komma i kontakt med dig igen. Vi ber därför om:

Information Rättslig grund Förvaring
Fullständigt namn Identifiering (legitimt intresse) Raderas när dina frågor har besvarats
Telefonnummer + E-postadress Efterföljande kontakt / uppföljning (legitimt intresse) Raderas när dina frågor har besvarats

Vi vill se till att du får vad du söker när du gör en valuta order via vår webbsida. Därför ber vi om information som behövs på webbsidan,så det inte dröjer när du kommer till filialen innan du får din beställning i handen. Vi ber om följande:

Information Rättslig grund Förvaring
Fullständigt namn Identifiering när du hämtar din order + lag om förebyggande av penningtvätt (juridisk skyldighet) Raderas 5 år efter att våra kundrelationer med dig avslutats
Telefonnummer + E-postadress Efterföljande kontakt / uppföljning (legitimt intresse) Raderas 5 år efter att våra kundrelationer med dig avslutats

Vi är skyldiga att känna till våra kunder enligt lagen om förhindrande av penningtvätt. Därför samlar vi ytterligare information om våra kunder som önskar att utväxla 30.000 kr. eller högre. Vid detta fall förutom ovanstående, ber vi om:

Information Rättslig grund Förvaring
Personnummer Lag om förebyggande av penningtvätt (juridisk skyldighet) Raderas 5 år efter att våra kundrelationer med dig avslutats
Adress Bevis för adress (legitim interesse) Raderas 5 år efter att våra kundrelationer med dig avslutats
Syftet med utväxling Lag om förebyggande av penningtvätt (juridisk skyldighet) Raderas 5 år efter att våra kundrelationer med dig avslutats

När vi registrerar dina personuppgifter i vårt krypterade system, är vi skyldiga att göra och lagra en kopia av ditt legitimerade ID-handling.

Obehörig tillgång till dina personuppgifter är förbjuden. Den anställde som du träffar i filialen är den enda som har direkt tillgång till personuppgifter, utöver den ansvarige med ansvaret för överensstämmelse och den anställde som ansvarar för att förhindra penningtvätt, RESULTAT KONSULENT, ger oss tekniskt stöd och har därför också tillgång. Deras stöd hjälper till att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas.

Videoövervakning

Vi har övervakningskameror inom våra filialer i de rum där pengar hanteras. Videoövervakning är en försäkrad metod som hjälper med att förebygga stöld och överfall, samtidigt ökar den säkerheten hos våra anställda. Inspelningarna raderas efter 30 dagar.

Cookies

När du besöker Dan Exchange-webbsida (www.danexchange.se) får du automatiskt en eller flera cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator, mobil eller motsvarande. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus. Du kan läsa mer om de olika Cookies-typerna nedan.

Nödvändiga cookies: Cookies som krävs för webbsidan. Utan dem skulle webbsidan inte fungera.

Marknadsförings cookies: Marknadsförings Cookies: Dan Exchange och tredje part använder cookies för att förstå preferenser och intressen. På så sätt kan vi rikta annonser och meddelanden på det som matchar på vad användarna vill och behöver.

Cookies och statistik: Dan Exchange använder cookies som gör det möjligt för oss att förstå hur användarna navigerar på vår webbsida. Denna information är anonym.

Har du några frågor eller ändringar angående dina personuppgifter som vi behandlar, kan du alltid kontakta oss via: [email protected]. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, kontakta gärna oss via ovannämnda e-postadress.Vid detta fall gör vi vårt bästa för att möta dina behov. Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett respektfullt och säkert sätt. Om du ständigt tror att vi inte uppfyller våra åtaganden, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten: Datatilsynet.

Datakontrollern

Dan Exchange AB
Organisationsnummer: 556690-6797
Lugna Gatan 31
211 59 Malmö

+45 70 27 03 00
[email protected]